T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Akşehir Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Akşehir Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

VEREM EĞİTİM VE PROPAGANDA HAFTASI

Güncelleme Tarihi: 09/01/2020

VEREM EĞİTİM VE PROPAGANDA HAFTASI

(05-11 OCAK 2020)

Ekran Alıntısı.PNG

   1947 yılında kutlanmaya başlanan “Verem Eğitim ve Propaganda Haftası”, her yıl Ocak ayının ilk Pazar gününden başlayan haftada kutlanır. Verem Haftasının amacı, toplumun verem (tüberküloz) hastalığı ve hastalıkla mücadele konusunda bilinçlendirilmesidir.

   Tüberküloz halen dünya genelinde ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmekte ve çoğunlukla ekonomik olarak üretken yaş grubundaki erişkinleri tutmaktadır. Her yıl dünyada 9 milyon insan verem hastalığına yakalanmaktadır. 1,5 milyon insan da bu hastalıktan ölmektedir.

    Tüberküloz basili hava yolu ile bulaşır. Basilin kaynağı, tedavi görmemiş veya düzenli tedavi görmeyen aktif akciğer ve gırtlak tüberkülozu olan hastalardır. Hasta insanlardan öksürme ve hapşırma ile ortama yayılan mikrobun solunum yolu ile alınması sonucu bulaşır. Tedavi ile basil sayısı çok kısa sürede azalır. Hastaların çoğunda tedaviye başlandıktan sonra, ortalama 2-3 haftada bulaştırıcılık yok olur.

  

VEREM (TÜBERKÜLOZ) NEDİR?

   Verem hastalığı, verem mikrobunun solunum yolu ile alınmasıyla oluşan bulaşıcı bir hastalıktır.En sık akciğerleri olmak üzere tüm organları tutabilir (Lenf bezleri, kemik, böbrek, beyin vb.).

VEREM MİKROBUNUN ÖZELLİKLERİ

Ø  Verem mikrobu, güneş görmeyen ortamlarda havada uzun süre canlı kalabilir.

Ø  Güneşten gelen ultraviyole ışınları verem mikrobunu kısa sürede öldürür.

VEREM HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

   Verem, tedavi görmemiş veya düzenli tedavi görmeyen hastaların aksırma, öksürme ve  konuşmaları sırasında havaya yayılan mikropların

solunum yoluyla alınması ile bulaşır.

Hastalar tarafından;

Konuşma ile 0-210 damlacık,

Öksürme ile 0-3.500 damlacık,

Hapşırma ile 4.500-1.000.000 damlacık çıkarılır.

Hastaların öksürme ve hapşırma sırasında ağızlarını mendille kapatmaları gerekmektedir.

VEREM HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ø  2-3 haftadan uzun süren öksürük,

Ø  Ateş,

Ø  Gece terlemesi,

Ø  İştahsızlık, kilo kaybı,

Ø  Yorgunluk, halsizlik,

Ø  Balgam çıkarma,

Ø  Kan tükürme,

Ø  Nefes darlığı,

Ø  Göğüs ve sırt ağrısı.

VEREM HASTALIĞININ TANISI NASIL KONULUR?

Ø  Balgamın mikroskopla incelenmesi,

Ø  Balgam kültürü,

Ø  Akciğer grafisi.

 

VEREM HASTALIĞI TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

   Bugün var olan ilaçlarla verem hastalarının hemen hemen hepsi başarı ile tedavi edilebilmektedir.

   Ülkemizde verem ilaçları Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsizolarak verilmektedir.

VEREM HASTALARININ YAKINLARI NE YAPMALIDIR?

Ø  Hastanın yakınları, özellikle de aynı evde birlikte yaşayanlar mutlaka verem birimlerine (verem savaşı dispanserleri) başvurarak muayene olmalıdır.

Ø  Hasta yakınlarının taramaları dispanserlerde ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Ø  Temaslı muayenesi sonucunda hasta olduğu tespit edilenler tedavi edilir.

Ø  Hasta olmayan fakat verem olma riski taşıyan kişilere koruyucu tedavi verilir.

VEREM HASTALIĞINDAN NASIL KORUNABİLİRİZ?

Ø  Bir toplumun veremden korunmasının en etkili yolu verem hastalarının erken teşhisi ve başarılı tedavisidir.

Ø  Verem aşısı (BCG) çocukları verem hastalığından korur. Ülkemizde doğumdan sonra

2. ayını dolduran bebeklere yapılmaktadır.

Ø  Mikrop çıkaran hasta ile aynı evdekiler, özellikle çocuklar için koruyucu tedavi verilir.

Ø  Koruyucu tedavide tek ilaç (İzoniyazid) kullanılır.

Ø  Koruyucu tedavi süresi genellikle 6 aydır.

EVDE KORUNMA ÖNLEMLERİ

Ø  Tüberküloz hastalarının bulunduğu ortamları havalandırmak, bu ortamlara temiz hava sağlamak, havadaki bulaştırıcı damlacıkları seyreltir, bulaşma olasılığını azaltır.

Ø  Odanın güneş görmesi, ortamdaki basilleri öldürür.

Ø  Hastanın en azından balgamda mikrop çıkarmayana kadar ayrı bir odada kalması uygundur.

VEREM HASTALARI ÇEVRESİNDEKİ İNSANLARI HASTALIKTAN NASIL KORUYABİLİR?

Ø  Aksırırken, öksürürken mutlaka ağızlarını mendille veya kol ile kapatmalıdır.

Ø  Öksürük ve aksırık sonrasında eller yıkanmalıdır.

Ø  Bulaştırıcı dönemdeki verem hastaları kapalı ortamlarda, başka insanlarla birlikteyken maske kullanmalıdır.

Ø  İlaçlarını düzenli ve eksiksiz olarak kullanmalıdır.

  HEDEFİMİZ; VEREMSİZ BİR DÜNYA, VEREMSİZ BİR TÜRKİYE!