Sağlık Kurulu Başvurusu
18 Nisan 2022

Hastanemiz Sağlık Kurulu; tek hekimin veya ilgili daldan üç uzman hekimin yetkisi dışında kalan hususlarda veya mevzuatta sağlık kurulu raporu öngörüldüğü hallerde kişilerin sağlık durumlarında karar vermeye yetkili, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş Sağlık Kuruludur.

     Hastalarımızın belirli haklardan yararlanabilmesi için zorunlu olan sağlık raporları, sağlık hizmet sunumumuzun en önemli hizmetlerinden biridir. Sağlık Kurulu Hizmeti, Hastanemiz zemin katında verilmektedir.

     Sağlık Kurulu Raporu talebi bulunan hastalarımızın, (Hastanemizi Telefonla arayarak veya bizzat sağlık kurulundan randevu alınabilir) randevu alarak gelmeleri gerekmektedir.

Başvuruların niteliğine göre ilgili yönetmelikler çerçevesinde ücret talep edilmektedir.

Hastaların şahsen ve kimlikle başvuruları şarttır. 
Tüm sağlık kurulu raporları Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde düzenlenmektedir. 

Sürücü belgesi almak için gerekli olan sağlık raporları Aile Hekimlerince düzenlenmektedir. Ancak Aile Hekiminin gerekli görmesi durumunda aile hekimi tarafından düzenlenen sevk formu ile ilgili polikliniklere müracaat edilmesi gerekmektedir.

Sağlık kurulundan sürücü belgesi için sağlık raporu düzenlenmemektedir

Müracaat
     Sağlık Raporu talebi olan hastalarımızın kendilerinin bizzat veya yasal vasisi ile birlikte başvurması gerekmektedir. Başvuru anında üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgesi bulunmalıdır.

Hastanemizde salı günleri heyet yapılmaktadır.

Sağlık Kurulumuzdan fotoğraf istenmemektedir.

 


İşleyiş
     Sağlık Kuruluna müracaat eden hastalarımız sağlık kurulu bankosunda kaydı yapılır ve ilgili polikliniklere yönlendirilir. Resmi sevkle gelen müracaatçılarımızın sevklerini hastanemiz idari binada bulunan gelen evrak bölümünden hastane girişini yaptırmak zorundadır. Poliklinikte muayene işlemleri tamamlandıktan sonra talepte bulunan kişi sağlık kuruluna girer ve Sağlık Kurulu üyeleri başvuru sahibi hakkında nihai kararını verir. 


Hastanemizde verilen rapor çeşitleri
1- Erişkinler İçin Engelli Sağlık Kurulu Raporu
2- Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu (Sevkle Başvurulması Halinde Düzenlenir)
3-
Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)

4- Maluliyet tespiti, çalışma gücü kaybı ve meslekte kazanma gücü kaybı oranı, erken yaşlanma hali, vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücü kaybını ve malullük derecelerini belirlemeye esas maluliyet raporları (Sevkle Başvurulması Halinde Düzenlenir)
5- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği Kapsamında istenilen Raporlar
6- Sağlık Kurulu Durum Bildirir Raporlar
- işe giriş raporları
- Silahlı-Silahsız güvenlik görevlisi olur raporları
- Vasi Kararlı Raporlar
- Silah taşıma-bulundurma raporları
- Evlat Edinme-Koruyucu Aile Olur Raporları
- Huzur Evi-Bakım Evine Giriş Raporları
- Yurt Dışı Çıkış Raporları
- Üniversite ve Yurt Kaydı İçin İstenilen Raporlar Vb..