Ziyaret Saatleri ve Kuralları
08 Nisan 2022

Ziyaret ve Refakat KurallarıZİYARET KURALLARI:

1. Mesai saatleri içindeki ziyaret her gün öğlen 12.30-13.30 arası, akşam 20.00- 21.00 arası olup, bu saatler dışında kesinlikle ziyaretçi alınmaz.

2. Olağanüstü durumlarda nöbetçi hemşire ile telefon bağlantısı sağlanarak ziyaretçinin hastası ile ilgili bilgi alınması sağlanır.

3. 12 yaşından küçük çocukların vücut direnci büyüklerden daha zayıf olduğundan hasta ziyaretlerine getirilmeleri gözbebeğimiz çocuklarımızın sağlığı için zararlıdır. Bu nedenle çocuk ziyaretçi getirilmemesi rica olunur.

4. Ziyarete gelirken yiyecek ve canlı çiçek getirilmeyecektir. Bununla ilgili olarak giriş kapısında kontrol yapılır.

5. Ziyaret esnasında hasta yataklarına oturmayınız ve yüksek sesle konuşup diğer hastalar rahatsız etmeyiniz

6. Ziyaretçiler hastane içinde tütün ve alkollü içecekler kullanmaz. Kullananlar hakkında yasal hükümleri uygulanacaktır.

7. Hasta ziyareti esaslarına uyulması kontrolü servis çalışanları, hastane girişi kontrol hizmetleri görevlisi, nöbetçi memur tarafından yapılır.

 

REFAKATÇİ KURALLARI:

1. Refakatçiler hastane kurallarına uyacaklardır. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.

2. Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmayacaktır.

3. Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutacaklar, hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılayacaktır.

4. Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; doktor vizite saatlerinde ve saat 22:00 ‘dan sonra kapatılması gerekir.

5. Refakatçiler adlarına düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutacaklardır.

6. Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire izni dışında, hastalarını hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.

7. Refakatçiler hastane dâhilinde tütün ve alkollü madde kullanmayacaktır.

8. Refakatçiler hastaya yiyecek, içecek getirmeyecek, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek, içecek vermeyecektir.

9. Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmayacak, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmeyeceklerdir.

10. Süresi biten refakatçi kimlik kartları yenilenecektir.

11. Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanacaklardır.

12. Refakatçi değişimlerinden servis hemşireleri haberdar edilecektir.

13. Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber verilecektir.

 

HASTANIZIN SAĞLIĞI SİZİN İÇİN OLDUĞU KADAR BİZİM İÇİN DE ÖNEMLİDİR.

ACİL ŞİFALAR DİLERİZ.