Hastanemiz

Amaç ve Hedeflerimiz

AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ

KURUMSAL AMAÇLAR

 • Güvenilir ,  kolay , etkin ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak, bulunduğumuz bölgede tercih edilen hastane olabilmek
 • Hastalarımızın memnuniyetini yükseltmek
 • Çalışanlarımızın memnuniyetini yükseltmek
 • Sorumlulukları yerine getirirken yasalar ve etik ilkeler doğrultusunda uygun hizmet vermek
 • Hastane Alt yapı ve Donanım Eksikliklerini Gidermek ve sürekliliğini sağlamak
 • Çalışanlarımızın niteliklerini yükselterek hizmet kalitesini arttırmak
 • Milli düzeydeki istihdam politikasına, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunarak en son tıbbi ve teknolojik bilgilere dayalı eğitim ve araştırma metotlarını kullanmak.

KURUMSAL HEDEFLER

 • Sağlık  hizmeti kalitesini ve güvenliğini sağlamak
 • Bedensel, ruhsal ve sosyal şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak
 • Hastalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi
 • Çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi
 • Kurumsal Mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek
 • Hastane alt yapı  eksikliklerini   minimize edilerek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak.
 • Hizmetiçi eğitimler, sertifikalandırma, yeteneklere göre uygun bölümde çalıştırılma
 • İhtiyaç dahilinde hizmeti kolaylaştıracak ve daha kaliteli hizmet verilebilmesi için gerekli tüm donanımları sağlamak
 • Kaynakların  etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

20 Nisan 2022