HKS Kalite Yönetim Birimi
05 Nisan 2022

Kaliteden Sorumlu Başhekim Yardımcısı

Dr. Nurettin HAMAD
Başhekim Yardımcısı

Kalite Yönetim Direktörü

Ayşe ÇETİN


Kalite Yönetim Birimi

Oluşturulan Komiteler

ÇalışanGüvenliği Komitesi

HastaGüvenliği Komitesi

Eğitim Komitesi

Tesis güvenliği komitesi

Akılcı ilaç Komisyonu

Temizlik Komitesi

Enfeksiyon+Antibiyotik Kontrol Komitesi

Hasta Dosyaları Kontrol Komisyonu

Dilek ve Şikayet kutusu açma Komisyonu

Mavi Kod Komisyonu

Beyaz Kod Komisyonu

Pembe Kod Komisyonu

Transfizyon Güvenliği Komitesi

Hasta önerileri değerlendirme ekibi

Çalışan önerileri değerlendirme ekibi

El hijyeni sorumlu ekibi


Bölüm Kalite Sorumluları

HKS Kapsamındaki İyi Uygulama Örnekleri

Öz Değerlendirme Planı

HKS Kapsamında Gerçekleştirilecek Eğitimlerin Planı

SAĞLIKTA KALİTENİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme