T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Akşehir Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Akşehir Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

SINAV TAKVİMİ VE ZAMANLARI KONYA AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ SINAV KOMİSYONU

Güncelleme Tarihi: 15/03/2018

T.C.

KONYA VALİLİĞİ

KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ SINAV KOMİSYONU

Yayın Tarihi: 15.03.2018

24.12.2017 tarihli ve 696 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 127 nci maddesiyle 27.6.1989 tarihli 375 sayılı kanun hükmünde kararnameye eklenen geçici  23 ve geçici 24 üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında  4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerince işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen incelemeler neticesinde başvuru şartlarını taşıdığı ve sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen kişilere ait listeler Akşehir Devlet Hastanesi web sitesinde bugün tarihli yayınlanmıştır.

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan usul ve esasların sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı başlıklı 14. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen sınav yeri ve zamanın ilan edilmesi hususu çerçevesinde Konya Akşehir Devlet Hastanesi  Sınav Komisyonu tarafından sınav yapılacak personel listesi, sınav yeri ve zamanı aşağıda gösterilmiştir.

İlgili tebliğin 14. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Personelimizin kendileri ile ilgili sınav günü ve saatinde ilgili sınav yerinde olmaları gerekmektedir.

SINAV  YAPILACAK  PERSONEL  LİSTESİ VE  ZAMANLARI

           

ADRES

SEYRAN MAH. DR. VAHDİ YAMALIK CAD. NO:125 AKŞEHİR-KONYA

                                                                                                     Uz.Dr. Bülent ERDEM

                                                                                                    Sınav Komisyon Başkanı
AKŞEHİR DEV. HAS. SINAV KURULU SINAV LİSTE.pdf