T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Akşehir Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Akşehir Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tibbi Birimler

Güncelleme Tarihi: 17/07/2018

 • TİG Birimi (Teşhisle İlişkili Gruplar)
 • EKG (Elektrokardiyografi)Birimi
 • EEG (Elektroensefalografi) Birimi
 • EMG (Elektromiyolografi) Birimi
 • EMAR Birimi
 • EFOR Birim
 • Sistoskopi Birimi
 • Kemik Dansitometri Birimi
 • Endoskopi Ünitesi
 • KETEM Polikliniği
 • Mamografi Birimi
 • NST(Nonstres Test)Bebeğin işlevsel açıdan sağlıklı olup olmadığını değerlendirmek için yapılan test.
 • SFT(Solunum Fonksiyon Testi) Birimi
 • Yeni Doğan İşitme Tarama Testi Birimi
 • Odiyometri Birimi
 • Aile Planlaması Birimi
 • Çocuk Kliniği
 • Dahiliye-Enfeksiyon Hast.-Gastroenteroloji- Kardiyoloji Kliniği
 • Göğüs Hastalıkları - Nöroloji - Cildiye Kliniği
 • Fizik Tedavi Kliniği
 • Beyin Cerrahi-Üroloji-Kulak Burun Boğaz- Göz Kliniği
 • Ortopedi Kliniği
 • Genel Cerrahi-Çocuk Cerrahisi Kliniği
 • Kadın Doğum Kliniği
 • Doğumhane Birimi
 • 2. Basamak Genel Yoğun Bakım Ünitesi
 • 2. Basamak Dahili Yoğun Bakım Ünitesi
 • 1 . Basamak Dahili Yoğun Bakım Ünitesi
 • 1 . Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
 • Ameliyathane Birimi
 • Görüntüleme Hizmetleri
 • Laboratuar Hizmetleri
 • Patoloji Laboratuarı
 • Eczane Hizmetleri