T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Akşehir Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Akşehir Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

Güncelleme Tarihi: 12/02/2019

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ


Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasını konu alan 2012/23 sayılı genelgesine istinaden, hastanemiz sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerini sunum sürecinde muhtemel risklerin en aza indirilmesini, çalışan güvenliğinin ve motivasyonun en üst düzeyde tutulmasını ve çalışan farkındalığının arttırılmasını hedefleyen, kişinin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla "Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi hastanemiz bünyesinde kurulmuştur.

Çalışan Hakları ve Güvenliği biriminde Başhekim Yardımcısı, Çocuk gelişim uzmanı ile hizmet vermektedir. Birim sorumluları Dr. Nurettin HAMAD ve Sosyal Hizmet Uzmanı Samet LAHNACI’in sorumluluğunda faaliyet göstermektedir
. Birim Çalışanların Hakları ve Güvenliğine yönelik olarak’
1 -Talep ve şikâyetleri kabul eder.
2- Başvuruları değerlendirerek raporlar,
3- Gerekli düzenleyici önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahiplerine geri bildirimde bulunur.
4-Şiddet olaylarını Kamu Hastaneleri Kurumu İl sekreterliği Hukuk Birimine adli mercilere intikal ettirilmek üzere bildirir.
5-Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip eder.
6-Aylık olarak başhekime rapor sunar.

ŞİDDET NEDİR ?

Sağlık çalışanlarının, görevlerini icra ettikleri sırada yaralama(TCK Madde 86-87) tehdit(TCK Madde 106) ve hakarete(TCK Madde 125) maruz kalma durumlarıdır.

ŞİDDETE MARUZ KALINDIĞINDA BİLDİRİM NASIL YAPILMALI?

Şiddete maruz kalan sağlık çalışanı tarafından aşağıdaki üç adım sırası ile uygulanır; 1. Hastanemiz bünyesindeki Beyaz Kod Ekibine, dahili telefondan 1111 -1’i ardından bulunduğu birimin dahili numarasını tuşlayarak, Beyaz Kod ile ilgili süreç başlatılır.

2. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve 24 saat kesintisiz hizmet veren ‘113’ no lu danışma hattı aranarak veya internet üzerinden http://www.beyazkod.saglik.gov.tr adresinden ‘Bildirim Formu 1’ doldurularak bakanlığa olay hakkında bilgi verilir. Bildirim Formu 1’in bir nüshası Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi’ne iletilir.

3. Olay anında veya daha sonraki bir süreçte şiddete maruz kalan kişi tarafından Bildirim Formu 2’nin doldurularak bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir.

4. Sağlık Çalışanına yönelik herhengi bir şiddet olayı durumunda Mesai saatleri içerisinde, hastanemiz Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine ve/veya Beyaz Kod uygulamasından sorumlu başhekim yardımcısına, mesai saatleri dışında ise Nöbetçi uzman doktora bilgi verilir.(Bilgi verilen yöneticiler tarafından, durum http://www.beyazkod.saglik.gov.tr adresi üzerinden ‘Bildirim Formu 1’ doldurularak bakanlığa iletilir.) 

Yöneticiler eş zamanlı olarak, ilgili sağlık çalışanının şikayetinin olup olmadığına bakmadan, olayı adli mercilere mutlaka intikal ettirir.

BEYAZ KOD NEDİR?

Sağlık Bakanlığı’nın kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleşen şiddet olaylarının izlenmesi, gereken müdahalenin yapılması ile olayın takip edilmesi, adli mercilere iletilmesi, beraberinde; gerçekleşen olayların analizinin yapılarak ilgili sağlık kurumuna özgü tedbirlerin alınması için çalışma yapılması amacıyla oluşturmuş bir sistemdir.

BEYAZ KOD BİRİMİ NEDİR?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan, gerçekleşen şiddet olayları sonrasında ‘113’ no’lu telefon numarasından 7/24 ulaşılabilen, bildirim üzerine, olayın adli makamlara intikal ettirilip ettirilmediğini araştıran ve şayet ettirilmemiş ise olayı derhal adli makamlara bildirilmesini sağlayan, ayrıca şiddet olayının gerçekleştiği sağlık kurumunun hukuk birimlerine de olayın bildirildiğini teyit eden birimdir. 

HİZMETTEN ÇEKİLME

Şiddete uğrayan sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir. - Hizmetten çekilme talebi kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü veya yazılı olarak bildirilir. - Bildirim üzerine; yetkili yönetici olayı derhal değerlendirerek hizmetten çekilme talebinin uygun olup olmadığına karar verir.

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HUKUKİ YARDIMLAR

Şiddet olayları için Bakanlık hukuk birimleri, işlenen suçtan mağdur olan Bakanlık personeline veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına bir avukatın hukuki yardımını isteyip istemediğini soracak ve talep etmeleri halinde Bakanlık avukatlarınca ilgili personele 28.04.2012 tarihli ve 28277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hukuki yardım yapılacaktır. 

HER TÜRLÜ SORULARINIZ İÇİN

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimini arayınız.

Telefon: 0332 812 24 00 Dahili: 1009

Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Genelgesi